Задачи

Милдеттер

Проведение единой политики в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики в области имущественных и земельных отношений на территории города Ош.

Ош шаарынын аймагында жер жана мүлктүк мамилелер жаатында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бирдиктүү саясатты жүргүзүү.

Права

Укук

Проводить процедуру приватизации муниципального имущества и земельных участков, находящихся на территории города, в соответствии с действующим законодательством.

Колдонуудагы мыйзамдарга ылайык, шаардын аймагында жайгашкан муниципалдык мүлктү жана жер участокторун менчиктештирүү жол-жоболорун жүргүзүү.

Функции

Функциялары

Проводит процедуру учета муниципального имущества и ведет реестр муниципальной собственности, находящейся на территории города Ош, является реестродержателем базы данных муниципального имущества.

Муниципалдык мүлктүн эсебин алуу жол-жобосун өткөрөт жана Ош шаарынын аймагындагы муниципалдык менчиктин реестрин жүргүзөт, муниципалдык мүлктүн маалымат базасын реестр кармоочу болуп эсептелет.

Коротко о УМС

Кыскача маалымат ММБ

30 июля 2015 года Управление муниципального собственности города Ош прошла юридическую регистрацию в Управлении юстиции Ошской области и города Ош.

Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы болуп 2015-жылдын 30-июлунда Ош областы жана Ош шаары боюнча Юстиция башкармалыгынан юридикалык каттоодон өткөрүлүп азыркы учурда ишмердүлүгүн жүргүзөт.

Основано

Түзүлгөн

2002 году жыл

Отделы

Бөлүмдөр

7 отделов бөлүмдөр

Штат сотрудников

Ишкерлер

52 сотрудников ишкерлер

Объекты

Объектер

492 объекты объектер

Тендерные объявление

Тендерндик жарыялар

Есть вопрос? Суроо барбы? Напишите нам Бизге жазыныз НАЖМИТЕ БАСУУ