Обязанности подразделения неконтролируемого и контролирующего УМС

ММБнын мыйзамсыз курулуштарды алып салуу жана көзөмөлдөө бөлүмүнүн милдеттери